Chuyến đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp

Trong ứng dụng Sendy có hiển thị thông báo "Chúng tôi không thể tiếp nhận yêu cầu đóng tài khoản của bạn". Tại sao lại như vậy?

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Quay lại trang chủ câu hỏi thường gặp