Chuyến đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã chuyển nhà và thay đổi địa chỉ, nhưng chưa cập nhật vào giấy tờ tùy thân của mình. Vậy tôi có thể nộp cho Sendy các giấy tờ vẫn ghi địa chỉ cũ được không?

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Quay lại trang chủ câu hỏi thường gặp