Chuyến đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng thẻ thông báo làm giấy tờ xác nhận My number (mã số cá nhân) để tạo tài khoản hay không?

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Quay lại trang chủ câu hỏi thường gặp