Chuyến đến nội dung chính

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã bổ sung thêm người nhận tiền, nhưng tên người nhận không được hiển thị trong ứng dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Quay lại trang chủ câu hỏi thường gặp