Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến về dịch vụ của Sendy, Quý khách vui lòng liên hệ theo mẫu sau đây.

※ Tuỳ vào nội dung liên hệ mà có trường hợp sẽ mất vài ngày để trả lời. Mong Quý khách thông cảm.

Mẫu liên hệ

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tại công ty Seven Global Remit, Ltd. (sau đây gọi là “Công ty của chúng tôi”), sự tin tưởng của quý khách hàng là điều được đặt lên hàng đầu, chúng tôi xử lý thông tin khách hàng đã ủy thác theo nguyện vọng của khách hàng, đồng thời nỗ lực duy trì tính chính xác và bảo mật thông tin, dựa theo quan điểm sau đây.

(1) Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cần thiết tối thiểu về quý khách hàng để thực hiện các giao dịch với quý khách hàng một cách an toàn và bảo mật, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Các thông tin này được sử dụng cho mục đích và nội dung dịch vụ như sau, và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

<1> Nội dung dịch vụ

 • Dịch vụ chuyển tiền dựa trên “Luật về dịch vụ thanh toán (Luật thanh toán)”
 • Dịch vụ đại lý ngân hàng dựa trên “Luật ngân hàng”
 • Dịch vụ đại lý môi giới ký kết khế ước cho vay tiền và thẻ tín dụng dựa trên “Luật kinh doanh cho vay tiền”
 • Dịch vụ do bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền khác, đại lý ngân hàng hoặc đại lý cho vay tiền và các dịch vụ đi kèm theo (bao gồm dịch vụ có thể được xử lý trong tương lai.)

<2> Mục đích sử dụng

 • Để chấp thuận đơn đăng ký người dùng
 • Xác nhận tại thời điểm giao dịch (xác nhận danh tính) dựa trên “Luật về phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội (Luật phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội)”, v.v...
 • Xác nhận thẩm quyền của chính khách hàng hoặc đại lý trong các giao dịch khác nhau, v.v...
 • Quản lý các giao dịch đang diễn ra tại công ty chúng tôi
 • Đánh giá tính phù hợp trong việc cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi, như đánh giá, v.v... dựa trên nguyên tắc phù hợp, v.v...
 • Sử dụng các quyền và thực hiện nghĩa vụ dựa trên hợp đồng với quý khách hàng hay pháp luật, v.v...
 • Nghiên cứu và phát triển dịch vụ của công ty chúng tôi thông qua việc tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, khảo sát, v.v...
 • Đưa ra các đề xuất khác nhau về dịch vụ của công ty chúng tôi, chẳng hạn như gửi thư trực tiếp, v.v...
 • Cho phép bên nhận ủy thác công việc của công ty chúng tôi thực hiện đúng các công việc được ủy thác
 • Cho phép đối tác kinh doanh của công ty chúng tôi thực hiện đúng các dịch vụ đã hợp tác
 • Cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để thực hiện công việc phù hợp, như gửi quà tặng, v.v...
 • Chấm dứt các hợp đồng giao dịch khác nhau và quản lý sau khi chấm dứt hợp đồng giao dịch
 • Ngoài ra, còn để tiến hành phù hợp và thuận lợi các giao dịch với quý khách hàng
 • Để hẹn ngày đến quầy giao dịch

(2) Các loại thông tin được thu thập

Phổ biến nhất là địa chỉ, tên họ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, quốc tịch, tư cách lưu trú và thời hạn lưu trú của quý khách hàng. Ngoài ra, dựa trên hướng dẫn về bảo vệ thông tin cá nhân trong lĩnh vực tài chính, công ty chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng, hoặc cung cấp thông tin bí mật (nhạy cảm) của quý khách hàng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp được liệt kê trong hướng dẫn trên.

(3) Cách thu thập thông tin

Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý an toàn, chúng tôi thu thập thông tin được ghi chép/nhập vào chủ yếu từ các mẫu đơn và tài liệu giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh, Internet, v.v... để thu thập thông tin.
Hơn nữa, khi thu thập thông tin, mục đích thu thập, phạm vi sử dụng, bên nhận thông tin, v.v... sẽ được trình bày rõ khi cần thiết.

(4) Sử dụng và cung cấp thông tin

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau.

 • Khi được quý khách hàng đồng ý
 • Khi việc tiết lộ thông tin được cho là cần thiết theo quy định pháp luật, v.v...
 • Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể, hoặc tài sản của con người, và khó có được sự đồng ý của quý khách hàng
 • Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em, và khó có được sự đồng ý của quý khách hàng
 • Trong trường hợp cần hợp tác để cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc người/cơ quan được ủy quyền thực hiện công việc theo quy định của pháp luật, và việc thực hiện công việc đó có thể gặp khó khăn do cần có sự đồng ý của quý khách hàng

(5) Phương pháp quản lý thông tin

Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo thông tin của quý khách hàng được chính xác và được cập nhật mới nhất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện các biện pháp quản lý an toàn phù hợp nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, ngăn chặn mất mát, giả mạo, rò rỉ, v.v... thông tin của quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi tiến hành đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả cán bộ, nhân viên thực hiện công việc xử lý thông tin cá nhân của quý khách hàng, đồng thời khi ủy thác thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi sẽ giám sát phù hợp bên được ủy thác (bao gồm bên được ủy thác lại, v.v...).

(6) Về việc ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Trong trường hợp ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân theo hợp đồng ủy thác công việc, công ty chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ công việc nào khác ngoài việc công ty đã ủy thác cho bên nhận ủy thác công việc, vốn đã được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định của công ty chúng tôi, ngoài ra, để đảm bảo các biện pháp quản lý an toàn theo chính sách bảo mật và quy định nội bộ của công ty chúng tôi, v.v..., chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng về việc xử lý thông tin cá nhân với bên nhận ủy thác công việc, v.v... trước khi ủy thác công việc.

(7) Yêu cầu công khai, chỉnh sửa, và hoãn lại thông tin từ quý khách hàng

(Công khai/chỉnh sửa)
Trường hợp quý khách hàng có yêu cầu công khai thông tin của chính mình, trừ trường hợp có lý do đặc biệt, chúng tôi sẽ xác nhận xem người yêu cầu có phải là chính khách hàng đó hay không, sau đó mới phản hồi yêu cầu. Ngoài ra, khi thông tin nhận được không chính xác, chúng tôi sẽ thay đổi thành thông tin chính xác.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin tại phần 9. Nơi liên hệ.

(Hoãn lại)
Trường hợp quý khách hàng không muốn nhận hướng dẫn qua email trực tiếp và điện thoại, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin tại phần 9. Nơi liên hệ. Chúng tôi sẽ hoãn việc xử lý thông tin.

(8) Tuân thủ luật pháp, v.v...

Công ty chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời liên tục xem xét hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực cải thiện hệ thống này.

(9) Nơi liên hệ và nơi gửi khiếu nại

Trụ sở chính Công ty Seven Global Remit, Ltd.
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Địa chỉ email liên hệ: customer_support@7gr.co.jp